TETRAMETHYLTHIURAM MONOSULFIDE TM CHEMICAL P

0 rating
0 comment
Price : Contact

Description

Thông tin sản phẩm

Công thức hóa học: C6H12N2S3

Chuyên cung cấp hóa chất Tetramethylthiuram Monosulfide – Bán TMTM – Mua bán Accelerator TMTM P – Mua bán hóa chất ngành cao su. Các chất xúc tiến chính của loại này là tetramethyl thiuram disulphide (TMTD), tetraethyl thiuram disulphide (TETD) và tetramethyl thiuram monosulphide (TMTM). Trong đó, TMTD là chất được sử dụng rộng rãi nhất. Loại này tạo nên vận tốc lưu hóa nhanh. Các disulphide cũng có thể hoạt động như chất cho lưu huỳnh, được sử dụng trong các hệ kết mạng chứa ít hoặc không chứa lưu huỳnh. Các monosulphide không thể hoạt động trong vai trò này nhưng có ưu điểm là tăng sự an toàn gia công.

 Hóa chất TMTM P

Hóa chất TMTM P

Rating TETRAMETHYLTHIURAM MONOSULFIDE TM CHEMICAL P

Choose your rating
I will recommend this product to my friends and family
  • Filter by:
  • All
  • 5 Star
  • 4 Star
  • 3 Star
  • 2 Star
  • 1 Star
  • There are pictures (0)
Updating review
Guest | Enter name
New comment just added. Click to view
0 comment
Sorted by  Latest  Oldest
Updating comments.

Product Other

PREMIUM NH4(OH) AMONIAC CHEMICALS

PREMIUM NH4(OH) AMONIAC CHEMICALS

Contact
0 rating
0 comment
SUNFUR

SUNFUR

Contact
0 rating
0 comment
SUPPLY (S) – SULPHUR POWDER

SUPPLY (S) – SULPHUR POWDER

Contact
0 rating
0 comment
Hotline: : 0904616638
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0904616638 SMS: 0904616638