Hóa chất công nghiệp

HOÁ CHẤT DỆT NHUỘM

  • Tên hóa học:Hóa Chất Sodium Sulphate Công thức:Na2SO4 Na2SO4 (Sodium Sulphate) là một dạng muối công nghiệp được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
  • Tên hóa học:Sodium sulfate - Na2SO4 Công thức:Na2SO4 Na2SO4có ứng dụng rộng rãi nhất là làm chất độn trong các loại thuốc tẩy quần áo tại nhà dạng bột, chiếm khoảng 50% lượng sản phẩm làm ra.

HÓA CHẤT NGÀNH CAO SU

  • Tên hóa học:Lưu Huỳnh Vẩy Công thức:S Nguyên liệu sản xuất phân bón, cao su, sản xuất đường.
  • Tên hóa học:Hóa chất Lưu Huỳnh – Sulfur Công thức:S Nguyên Liệu sản xuất phân bón, cao su, khử trùng mối.
  • Tên hóa học:Hóa chất NH4(OH)_Amoniac Công thức:NH4OH hoặc NH3 Trong sản xuất phân bón,thuốc nhuộm tóc,thuốc duỗi tóc,chống đông mủ cao su…

Hóa chất tẩy rửa xi mạ

Hóa chất cơ bản