Boric acid 99.9%,

Boric acid 99.9%,

Tên hóa học:Boric acid 99.9%, Ứng dụng: Thiếu thông tin

Boric acid 99.9%

Công thức: H3BO3

Boric acid là 1 axit yếu của Bo. Tồn tại ở dạng tinh thể không màu hoặc bột màu trắng và có thể hòa tan vào nước.

Boric có một số ứng dụng hợp pháp và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất như các loại chất tẩy, chất làm mềm nước và chất khử trùng có nồng độ yếu.

boric acid 99.9%

Công dụng: Axit boric thường được dùng làm chất sát trùng, thuốc trừ sâu, chữa lửa, dùng trong các nhà máy hạt nhân để khống chế tốc độ phân hạch của urani. Và là chất ban đầu để chế ra các hợp chất hóa học khác.

>> xem thêm ứng dụng của boric acid 99.9%

Sản phẩm cùng loại