Hóa chất TMTM P

Hóa chất TMTM P

Tên hóa học:Hóa chất TMTM Ứng dụng: Thiếu thông tin

Chuyên cung cấp hóa chất Tetramethyl Thiuram Monosulfide – Bán TMTM – Mua bán Accelerator TMTM P – Mua bán hóa chất ngành cao su.Các chất xúc tiến chính của loại này là tetramethyl thiuram disulphide (TMTD), tetraethyl thiuram disulphide (TETD) và tetramethyl thiuram monosulphide (TMTM). Trong đó, TMTD là chất được sử dụng rộng rãi nhất. Loại này tạo nên vận tốc lưu hóa nhanh. Các disulphide cũng có thể hoạt động như chất cho lưu huỳnh, được sử dụng trong các hệ kết mạng chứa ít hoặc không chứa lưu huỳnh. Các monosulphide không thể hoạt động trong vai trò này nhưng có ưu điểm là tăng sự an toàn gia công.

hoa-chat-tmtm

Hóa chất TMTM P.

Sản phẩm cùng loại
Tên hóa học:Natri Clorua Công thức:NaCl Dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp sản xuất giấy, bột giấy, thuốc nhuộm trong công nghiệp dệt may và sản xuất vải, sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa.
Tên hóa học:K2CO3 Công thức:K2CO3 Thiếu thông tin
Công thức:HCl Dùng trong công nghiệp sản xuất muối vô cơ