Hóa chất Tetramethylthiuram Monosulfide TMTM P

Hóa chất Tetramethylthiuram Monosulfide TMTM P

Tên hóa học:Hóa chất TMTM Ứng dụng: Thiếu thông tin

Thông tin sản phẩm

 

Công thức hóa học: C6H12N2S3

 

Chuyên cung cấp hóa chất Tetramethylthiuram Monosulfide – Bán TMTM – Mua bán Accelerator TMTM P – Mua bán hóa chất ngành cao su. Các chất xúc tiến chính của loại này là tetramethyl thiuram disulphide (TMTD), tetraethyl thiuram disulphide (TETD) và tetramethyl thiuram monosulphide (TMTM). Trong đó, TMTD là chất được sử dụng rộng rãi nhất. Loại này tạo nên vận tốc lưu hóa nhanh. Các disulphide cũng có thể hoạt động như chất cho lưu huỳnh, được sử dụng trong các hệ kết mạng chứa ít hoặc không chứa lưu huỳnh. Các monosulphide không thể hoạt động trong vai trò này nhưng có ưu điểm là tăng sự an toàn gia công.

 

hoa-chat-tmtm

                                Hóa chất TMTM P.

Sản phẩm cùng loại
Tên hóa học:Lưu Huỳnh Vẩy Công thức:S Nguyên liệu sản xuất phân bón, cao su, sản xuất đường.
Tên hóa học:Hóa chất NH4(OH)_Amoniac Công thức:NH4OH hoặc NH3 Trong sản xuất phân bón,thuốc nhuộm tóc,thuốc duỗi tóc,chống đông mủ cao su…