Tag Archive: bán axit Cloric

Công thức:HCl Dùng trong công nghiệp sản xuất muối vô cơ