Tag Archive: giá

Tên hóa học:Mono Potassium Phosphate Công thức:MKP 0-52-34 Thiếu thông tin
Tên hóa học:Kali clorat Công thức:KCLO3 Tại VN, KClO3 được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp như một chất điều hòa cây trồng.
Tên hóa học:Cyanuric acid Công thức:C3N3H3O3 Axít xyanuric được sử dụng như là hóa chất bổ sung vào nước tại các bể bơi cùng với các chất xử lý clo biôxít để làm ổn định mức
Tên hóa học:Ammonium chloride – NH4cl – Amoni clorua Công thức:NH4cl Amoni clorua như một nguồn nitơ trong phân bón, ví dụ như chloroammonium phosphate. Các loại cây trồng chính là gạo và lúa mì ở châu Á