Tag Archive: bột nhẹ

Tên hóa học:BỘT ĐÁ NHẸ Công thức:CACO3 98% Thiếu thông tin