Tag Archive: bán hóa chất

Tên hóa học:Kali clorat Công thức:KCLO3 Tại VN, KClO3 được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp như một chất điều hòa cây trồng.