Phân Bón

Tên hóa học:Hóa chất MonoPotassium Phosphate MKP , Hóa chất Mono Kali Phosphate MKP, Phân MKP Công thức:KH2PO4 Dùng trong nông nghiệp :là chất giàu lân và kali tan thích hợp bón cho cây thời kì ra hoa và đậu trái. Là loại hóa chất dùng lên men vi sinh trong sản xuất bột ngọt, men bánh mì ; dùng làm phân bón vi lượng, ...
Tên hóa học:natri nitrate Công thức:NaNO3 Natri nitrate được sử dụng rộng rãi làm phân bón và nguyên liệu thô trong sản xuất thuốc súng. Nó có thể kết hợp với sắt hydroxide tạo thành một loại nhựa.
Tên hóa học:Kali clorat Công thức:KCLO3 Tại VN, KClO3 được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp như một chất điều hòa cây trồng.
Tên hóa học:Borax 99,9% - Hàn the - borax pentahydrate 99,9% Công thức:Na2B4O7.5H2O Ngành sản xuất phân bón, sx giấy, thuỷ tinh, Gỗ
Tên hóa học:KaLi nitrat - KaLi nitrat - KNO3 Công thức:KNO3 Thiếu thông tin