Tag Archive: Bán Thuỷ Ngân

Tên hóa học:Thuỷ ngân - Mercury Công thức:Hg Thủy ngân được sử dụng chủ yếu trong sản xuất các hóa chất,trong kỹ thuật điện và điện tử. Nó cũng được sử dụng trong một số nhiệt kế.