Tag Archive: bán sodium borate

Tên hóa học:tên sodium borate Công thức:Na2B4O7.10H2 được sử dụng rộng rãi trong sản xuất như các loại chất tẩy, chất làm mềm nước và chất khử trùng có nồng độ yếu.