Tag Archive: bán đá wash

Tên hóa học:Đá wash Công thức:Đá nhẹ Pumice Đá được khai thác trong tự nhiên và được nhiều nhà vườn lan, bonsai, hoa cảnh trên thế giới ưa dùng.Ở Việt Nam đã dùng để trồng địa lan, phong lan rất tốt